Første skritt i prosessen for å få laget et identitetsdesign for din bedrift
For at Monoform lettere skal kunne hjelpe deg videre, gi detaljerte pristilbud og lage et design som passer din bedrift best, ber vi deg svare på noen innledende spørsmål.
Start
 
Hva er ditt navn?

 
Først stiller vi noen bedriftsrelaterte spørsmål

 
Hvor mange ansatte er det i bedriften?

 
Beskriv hvilke tjenester og/eller produkter du tilbyr

 
Hvem er hovedsaklig målgruppen for dine produkter/tjenester?

Beskriv den ideelle kunden, den kunde-typen du skulle ønske du hadde flest av.
 
Hvilke langsiktige mål har du for bedriften?

Her trenger du ikke være veldig detaljert. Tenk over hva som er din målsetting over en lengre tidsperiode. Hvordan er din bedrift om 5-10 år?
 
Hvis du allerede har en logo i dag, hvorfor ønsker du deg en ny? Hvis ikke, hva mener du er fordelene med en ny logo?

 
Er det en historie bak navnet på bedriften?

Skriv noen setninger om dette.
 
Hvem er dine hovedkonkurrenter? Er det noe de gjør som du liker/ikke liker?

 
Hva gjør deg unik i forhold til de andre konkurrentene?

Eksempler: Har du f.eks. produkter/tjenester som ikke konkurrentene tilbyr? Har du en utrolig god service? Er produktene dine mye enklere å bruke?
 
Hvilke adjektiver beskriver best bedriften din?

Prøv å finne 3-5 dekkende ord.
 
Nå stiller vi noen prosjektrelaterte spørsmål

 
Hvem har ansvaret for dette prosjektet i bedriften?

Hvem er beslutningstakeren når det gjelder å bestille designtjenester og godkjenne skisser?
 
Har du materiell i dag, som trenger oppdateres med ny logo/identitetsdesign?

     
 
Har du et slagord/payoff?

Hva er denne payoffen?
 
Har du selv tenkt på noe symbol/illustrasjon som kan passe til logoen?

 
Har du en fargepreferanse eller en allerede eksisterende fargeprofil?

Oppgi gjerne hvilke farger du liker og hvilke farger du mener passer bedriften.
 
Hvilke følelser/tanker ønsker du at logoen skal formidle?

Hvilke assosiasjoner vil du kunden skal sitte igjen med, etter å ha sett logoen din?
 
Hvordan skal firmanavnet skrives?

Skal det stå med store/små bokstaver, i et sammenhengende ord...
 
Hvor skal logoen brukes?

Skal den brukes på trykk, digitalt, på skilter, som dekor på bil...
 
Hvor skal logoen brukes mest?

Hvis f.eks. logoen skal brukes hovedsaklig på nett, vil en horisontal logo fungere best.
 
Har du en ønsket dato for når logo bør være ferdig?

 
Hvilket budsjett har du?

Vi spør om dette for å finne løsninger som passer til budsjettet. Det er viktig å tenke igjennom hvor mye man vil investere i identitetsdesignet.
 
Hvilket materiell, utover logo, trenger du hjelp med å designe?

Brosjyre, roll-ups, nettside osv.
Prøv å være så konkret som mulig. Vi kan gi greie priser på bestilling av samlet materiell.
 
Hvilke logoer synes du er gode/fungerer godt?

 
Er det logoer du IKKE synes er gode?

Takk for at du fullfører dette typeform
Lag ditt eget — det er gratis, enkelt & vakkert
Lag et <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform